ARNO Pärnu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2020/21
2021/22
Tagasi: Huvikoolid |

Huvikooli andmed
Paikuse Huvikool
Kooli nimi Paikuse Huvikool
Liik Munitsipaalhuvikool
Registrikood 75035022
Kooli aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Paide mnt 19
Kontakt Paide mnt 19, 86602 Pärnu linn, Paikuse alev
445 2120 paikusehuvikool@gmail.com
Lisainfo
Veebilehe aadress www.paikusehuvikool.eu
Rühmad õppeaastal 2020/21
Nimetus:
ID Jrk Nimetus Õppimise aeg aastates Kestus Toimumise aeg Kuutasu (€) Kohtade arv
Huvikooli õppekavad
Nimi Kood Lühikirjeldus
Arvutiga kooli 123297 Õpieesmärk: Toetada lasteaias toimuvat õppetegevust ja laste vaimset ja sotsiaalset arengut edukaks toimetulekuks koolis. Kujundada positiivset suhtumist teadmiste omandamisse arvuti abil.
Digiloovus 197257 Õpieesmärk: Tutvustada erinevaid veebipõhiseid programme, mille abil saab luua liikuvaid pilte, animatsioone, videoid, esitlusi, e-raamatuid jne. Anda esimesed teadmised programmeerimisest (programmeerimismängud). Anda teadmisi Netiketis. Kujundada õpilastes teadmist, et arvuti ei ole ainult mängimiseks ja info leidmiseks, vaid arvuti abil saab midagi luua.
Draamaõpetus 83862 Õpieesmärk: Luua lapsele tingimused läbi mängulise tegevuse iseenda tundmaõppimiseks, avaliku esinemisoskuse arendamiseks ning tutvumiseks erinevate etenduskunsti liikidega. Arendada oskust luua seos fantaasiamängude ning teatrikunsti vahel, oma ja teiste tunnete, teadmiste ja ideede teadvustamisel ning nende aktsepteerimine tegutsedes grupis.
Drooniõpe 197261 Õpieesmärk: 1. anda õpilastele ülevaade droonide tööpõhimõttest; 2. tutvustada seadusakte, regulatsioone ja juhendeid; 3. tutvustada ohutusnõudeid, mis droonide lennutamisega kaasnevad ; 4. anda võimalus iseseisvalt droone juhtida; 5. tutvustada droonifotograafia põhitõdesid; 6. vastavalt võimalustele droonidega takistussõidu harjutamine.
Inglise keel 123298 Õpieesmärk: Äratada õpilastes huvi inglise keele ja kultuuri vastu. Anda esmased teadmised suulises kõnes (baassõnavara omandamine, lihtsad lausekonstruktsioonid). Julgustada õpilasi inglise keeles suhtlema. Kujundada õpilases positiivset hoiakut keeleõppe vastu. Treenida mälu ja arendada kuulamisoskust ning loovust.
Kitarriõpe ja nutimuusika 195539 Õpieesmärk: Musitseerimiseks vajalike tehniliste baasvõtete ja muusikaliste võimaluste tutvustamine. Kitarrimängu abil arendada õpilases rütmitaju, improvisatsiooni ning kokkumängu. Toetada ja julgustada õpilast isikliku musitseerimiskogemuse saamisel ja suunata teda looma.
Kunst 81480 Õpieesmärk Eesmärgiks on luua võimalused õppijatele loovuse ja kujutava kunsti alaste võimete kavakindlaks ja süvendatud arendamiseks. Kujundada kunstiõppe abil isiksust, kes suudab valida, otsustada ja vastutust kanda.
Multimeedium 83861 Õpieesmärk: Tutvustada multimeediumi põhimõisteid, helitöötluse aluseid, erinevaid failitüüpe ja kujunduse alustõdesid. Demonstreerida ja analüüsida erinevaid anima- ja videofilme. Tutvustada intellektuaalset omandit ja asjasse puutuvaid seaduseid.
Robootika 197258 Õpieesmärk: Tutvustatakse robotite toimemehhanisme ja robotitega seotud seadusi. Õpetatakse kasutama erinevate robotite programmeerimiskeskkondi. Tutvustakse robotitega andmete kogumist ja tehtavaid missioone.
Scrachimine 197259 Õpieesmärk: 1. Programmeerimise põhimõistete ja -mõtete tutvustamine 2. Arendada loogilist, analüütilist ja algoritmilist mõtlemist ning süsteemset lähenemist probleemide ja ülesannete lahendamisel. 3. Tutvumine programmi Logo kasutamisega 4. Tutvumine graafilise programmeerimiskeelega Scratch, mille abil on lihtne ja huvitav koostada interaktiivseid lugusid, mänge ja animatsioone. 5. Kujundada positiivset suhtumist teadmiste omandamisse arvuti abil.
Tants 195538 Õpieesmärk: Laste koordinatsiooni, muusikalise kuulamise, liikuvuse ja painduvuse arendamine. Enesekindluse tõstmine läbi eduelamuse ja esinemiskogemuse.
Tehnoloogia ja disain 109706 Õpieesmärk: Anda teadmised käsitöötehnoloogiate, keskkonnasäästlikkuse ja disaini põhimõistetest ja praktikas rakendamise võimalustest. Toetada õppija üldiseid kunstilisi väljendusoskuseid oma ideede rakendamisel. Täiendada ja mitmekesistada käelise tegevuse praktilisi oskusi ning loovust. Õpetada väärtustama rahvuslikku kultuuri. Arendada püsivust toote valmimisel ideest teostuseni.
Videoblogimine 197262 Õpieesmärk: Tekitada õpilastes huvi videobloginduse vastu. Julgustada õpilasi esinema publiku ees, väljenduma soravalt ja mõistetavalt. Tutvustada erinevaid videotöötlusprogramme ja riistvara videote tegemiseks. Anda teadmisi ja oskusi turvaliseks tegutsemiseks internetikeskkonnas. Toetada ja tolereerida õpilast oma isikupärase stiili leidmisel.
Äpivabrik 197260 Õpieesmärk: 1. Programmeerimise põhimõistete ja -mõtete tutvustamine 2. Arendada loogilist, analüütilist ja algoritmilist mõtlemist ning süsteemset lähenemist probleemide ja ülesannete lahendamisel. 3. Tutvumine mobiilirakenduse programmeerimiskeskkonna App Inventoriga. Selle abil erinevate rakenduste loomine. 4. Programmide silumise ja testimise vilumuse omandamine. 5. Kursusel osaleja saab esmased kogemused programmeerimisest.

Tagasi: Huvikoolid |
PIKSEL