ARNO Pärnu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Abi


Lapsevanemale

Kasutusjuhendid:
Lapsevanema üldine kasutusjuhend (PDF)
​​Innove Rajaleidja otsuse avalikustamine koolile ​(PDF)

10. märtsi seisuga määratakse lapsele elukohajärgne kool. Lapsele ei määrata elukohajärgset kooli juhul, kui:

  • Lapsele tagatakse õppekoht ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolis;
  • Lapse elukoha andmed on rahvastikuregistris kajastatud kohaliku omavalitsusüksuse täpsusega ja vanem ei ole enne 10. märtsi haridusosakonda teavitanud lapse elukoha täpsest aadressist.

Hiljemalt 20. märtsil avaldatakse e-keskkonna kaudu lapsele määratud elukohajärgse kooli andmed järgneva õppeaasta kohta. Vanemal on õigus saada teavet lapsele määratud elukohajärgse põhikooli kohta ka haridusosakonnast.

Kuni 10. aprillini  võib lapsevanem esitada e-keskkonna kaudu või otse haridusosakonnale taotluse uue elukohajärgse põhikooli määramiseks, juhul kui:
1. ta soovib, et lapse elukohajärgseks põhikooliks määratakse sama pere teise lapse kool, tuues välja sama pere teise lapse nime, isikukoodi ja kooli;
2. ta soovib loobuda õppekohast ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolis, erakoolis või riigikoolis;
3. lapse elukoha andmed on rahvastikuregistris pärast 10. märtsi muutunud;
4. tal on muid põhjusi, miks ta soovib lapsele määratud elukohajärgset põhikooli muuta, tuues väljas vastavad põhjused.

Lapsevanem teavitab soovist panna laps varem kooli haridusosakonda võimalusel 10. märtsiks ja hiljemalt enne 1. maid arnoinfo@parnu.ee

Pärast 1. maid võib lapsevanem taotleda otse koolilt lapse vastuvõtmist loodavasse esimesse klassi.

Pärast 1. maid võib lapsevanem pöörduda ka haridusosakonna poole elukohajärgse põhikooli määramiseks.

ARNO privaatsuspoliitika
Isikuandmete töötlemine Pärnu Linnavalitsuses
Andmekaitse eest vastutav isik - Siret Lilleleht


Info: arnoinfo@parnu.ee Telefon: 44 48 260


PIKSEL