ARNO Pärnu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2022/23
2023/24
Tagasi: Huvikoolid |

Huvikooli andmed
Pärnu Spordikool
Kooli nimi Pärnu Spordikool
Liik Munitsipaalhuvikool
Registrikood 75000383
Huvikooli aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Riia mnt 129
Aadressi täpsustus Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Riia mnt 129
Kontakt Riia mnt 129, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn
erki.melts@spordikool.parnu.ee
direktori asetäitja õppealal 443 1143
sekretär-infojuht 4499665
Lisainfo
Veebilehe aadress https://parnuspordikool.ee/
Rühmad õppeaastal 2022/23
Nimetus:Kategooria:
Treener/õpetaja:
ID Jrk Nimetus Õppimise aeg aastates Kestus Toimumise aeg Kuutasu (€) Kohtade arv Kohtade arv piiramata
Huvikooli õppekavad
Nimi Kood Lühikirjeldus
Aerutamise õppekava 105664 Aerutamine on spordiala mis arendab laste ja noori väga mitmekülgselt, annab hea üldkehalise ettevalmistuse, koordinatsiooni ja ujumisoskuse. Aerutamine annab hea veetunnetuse. Õppetöös omandatakse erinevaid aerutamistehnikaid/taktikalid. Kogu õppeprotsess toimub tervisliku eluviisi ja „ausa mängu” põhimõtete kasvatamisel.
Kergejõustiku õppekava 82978 Kergejõustiku mitmekülgsetes treeningutes arendatakse kõiki kehalisi võimeid – osavust, kiirust, vastupidavust, painduvust, koordinatsiooni, jõudu. Kergejõustiku treeningutel õpivad noored kergejõustiku alade tehnikat ja võistlusmäärusi. Samas arendavad oma kehalisi võimeid vastavate alade sooritamiseks. Võtavad osa maakonna- ja EKSL-i kergejõustikuvõistlustest.
Korvpalli õppekava 83017 Korvpalli treeningud tütarlastele. Korvpall on ala mis arendab kiirust, koordinatsiooni, vastupidavust, osavust ja meeskonnatööd. Korvpalli harrastades toimub pidev kehaline arendamine, tervislike eluviiside ja harjumuste kujundamine.Treeningutel kasutakse erinevaid liikumismänge, kergejõustiku - ning pallimängude elemente, kus lisaks korvpallile mängitakse ka jalgpalli ja rahvastepalli.
Lauatennise õppekava 83021 Lauatennis on intelligentne ja emotsionaalne mäng, mis arendab kiirust, täpsust, vastupidavust, koordinatsiooni, keskendumist ja tajusid. Lauatennise tegevus seisneb lauatennise oskuste arendamises kasutades selleks erinevaid mängulisi harjutusi ja erinevatel lauatenniseturniiridel ja -võistlustel osalemist.
Male õppekava 83023 Male treeningud lastele ja noortele. Male arendab palju meile eluks vajalikke oskusi: juhtimisoskust, strateegilist planeerimist, vastutust, loovust ja otsustusvõimet
Orienteerumise õppekava 85824 Orienteerumine karastab ja arendab kehalisi võimeid. Orienteerumine arendab üldisi kehalisi võimeid ning tahtelis-moraalseid omadusi. Ausus, tahtejõud, seltsimehelikkus, distsiplineeritus jpm. Orienteerumisel lapsed õpivad liikudes läbima maastikul märgitud kontrollpunkte, kasutades orienteerumiskaarti ja kompassi
Spordialade ettevalmistuse (ÜKE) õppekava 225723 Spordialade ettevalmistus (ÜKE) on 2 aastane õpe 6-11 aastastele lastele. ÜKE treeningutel toimub laste ja noorte tervise tugevdamine, mitmekülgne kehaline arendamine ning tervislike eluviiside ja liikumisharjumuste kujundamine. Erinevate spordialade tutvustamine.
Sulgpalli õppekava 105725 Sulgpall õpetab meeskonna tööd, on kiire ja füüsist arendav spordiala. Sulgpalli eesmärgiks on pakkuda liikuvaid treeninguid, mis tagavad lapse/noortele hea tervise ja elukvaliteedi. Sulgpallis õpetatakse lastele/noortele läbi lõbusate ja arendavate mängude peamiselt reketi käes hoidmist ja palli tabamist. Lisaks sulgpallile arendavad treeningud koordinatsiooni, reaktsiooni, kiirust ja täpsust. Õpilased osalevad erinevatel võistlustel.
Sõudmise õppekava 105724 Sõudmise treeningutel kasutatakse sõudmise treenimise metoodikat, kus suurt rõhku pannakse vastupidavuse treenimisele ja sõudetehnika õpetamisele. Treeningute suurem osa kulgeb aeroobses tsoonis, kuid kasutatakse ka anaeroobset tsooni lihaste toonuse tõstmiseks ja arendades võimsust. Sõudmine annab hea rütmitunde, hea füüsilise koormuse, vastupidavuse, koordinatsiooni ja veetunnetuse.
Ujumise õppekava 83012 Ujumise treeningud. Ujumine on spordiala, mis arendab last väga mitmekülgselt: treeningute käigus arenevad tasakaalustatult lapse organism ning erinevad lihasgrupid. Meie eesmärk on pakkuda võimalusi kõikidele – lastele, kes soovivad jõuda tippsporti ning lastele, kellele ujumisest on kasu tervislike eluviiside edendamisel.
Võrkpalli õppekava 83013 Võrkpalli põhisuunitluseks on õpilaste mitmekülgse kehalise ettevalmistuse taseme tõstmine, paljude liigutuslike oskuste ja võrkpalli mängu tehnika omandamine. Igapäevaselt tegeletakse treeningutel võrkpalli kui mängu algtõdedega. Suur tähelepanu tehnikal ja palli käsitlusel. Võrkpalli tehnika süvendatud õppimine koos mitmekülgse, spetsiifikat arvestava kehalise ettevalmistuse taseme edasise tõstmisega, mitmekülgne võistlemine, võistluskogemuse omandamine.

Tagasi: Huvikoolid |
PIKSEL